Business Intelligence

Cele

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać ofertę? Contact Us - SK MK Consulting

Celów biznesowych

Śledzenie twoich celów biznesowych

Jeśli:

  • chcemy poszerzyć dodatkowo na rynki w krajach europy środkowo-wschodniej i w krajach WNP , aby w pełni wykorzystać możliwości na perspektywicznych rynkach,
  • trzeba zmniejszyć koszty lub wykorzystać swoje zasoby skutecznie, aby stać się bardziej konkurencyjne,
  • zdecydowaliśmy się zwiększyć udział w rynku, rosną dochody lub zwiększyć poziom satysfakcji klienta , aby poprawić swoje wyniki działalności,
  • chęć odniesienia z konkurentów do opracowania strategii wejścia na rynek,
  • są bardziej konkretne zapytanie...

...nas zapoznać z twoimi celami biznesowymi.

Wejście na nowy rynek

Oferujemy przegląd struktury rynku, która cię interesuje, jej głównym stymulatorem popytu, główni gracze, strategie ustalania cen i taryf. Wszystkie nasze wnioski paszy na analizę, który określi prawdopodobieństwo spotkania firmą swoich celów.

New market entry

Wzrost sprzedaży

Oferujemy również analizy aktualnego stanu rynku przegląd warunków rynku, a także ocenę kosztów i opis rynku bariery dla dalszego penetracji rynku i zwiększenia sprzedaży. Informacja ta pozwala klientom poszerzyć swój udział w rynku na rynkach, gdzie są one już funkcjonują.

Sales increase

Obniżenie kosztów

Oferujemy również ogólne badanie rynku, mających na rozpatrzenie swojej podstawowej struktury kosztów. Wyznaczamy kierunki, w których koszty mogą być nadmierne i projekty optymalnej strategii pozyskiwania zasobów dla europy Środkowej, Południowej i Wschodniej Europy.

Costs reduction