Business Consulting

Perspektywy

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać ofertę? Contact Us - SK MK Consulting

Rozwiązania danych

Nasze rozwiązania danych polega na regularnym dostarczaniu wysokiej jakości informacji gospodarczej, konieczną dla stałego monitorowania otoczenia biznesu. Oferujemy usługi, które mają na celu tworzenie, wdrażanie i kontrola strategii firmy i jej wykonania przy jednoczesnej minimalizacji kosztów pozyskania informacji.

 • Mam strategiczne decyzje odbijają otoczenie biznesowe rzeczywistości?
 • Jaka jest sytuacja w otoczeniu konkurencyjnym mojej firmy?
 • Jak zmieniają się trendy na rynku?
 • Wszelkie niespodziewane zmiany, zachodzące, co może zmienić w mojej strategii firmy?

Doświadczenie i wiedza SK MK na rynkach europy Środkowej, Wschodniej i Południowej Europy wyposażyliśmy go skutecznie i racjonalnie wybierać i konstrukcję głównych wskaźników dla poszczególnych branż. Zwiększamy rentowność firmy w celu zminimalizowania kosztów ekonomicznych na zakup danych. Oferujemy również przygotowanie ewaluacji na podstawie tych danych, aby pomóc budować skuteczną strategię biznesową i kontrolować ich wykonanie. Usługi decyzje danych pozwalają uniknąć kosztownych błędów spowodowanych brakiem wziąć pod uwagę nagłe zmiany w środowisku organizacji do podejmowania operacyjnych, taktycznych lub strategicznych decyzji.

Największe wartości dodanej, oferowane SK MK jest praca w zakresie poszukiwania, selekcji i, w razie potrzeby, opracowanie kluczowych wskaźników ekonomicznych, a także odpowiednie ich konwersji i harmonizacji. W ten sposób nasz klient otrzymuje zestaw porównywalnych danych i informacji w najbardziej dogodnej formie.

Nasza oferta

Opieramy nasze usługi przede wszystkim na zapewnieniu mamy głębokie zrozumienie potrzeb swoich klientów w zakresie otoczenia biznesu, a my wtedy skonfrontować te potrzeby z naszym doświadczeniem w zakresie dostępności informacji w tym obszarze rynku. Na tej podstawie przygotowujemy ofertę, która uwzględnia wszystkie obecne i ewentualne przyszłe czynniki wpływające na klienta, a środki w celu uzyskania niezbędnych informacji lub danych.

Zakres danych, które możemy zaoferować, zawiera:

 • SK MK kluczowych wskaźników.
 • Dane, ułatwiające analizę i monitorowanie ryzyka na poziomie regionalnym, krajowym i na poziomie rynku.
 • Dane dla sektora na poziomie identyfikacji trendów i zmian w nich.
 • Dane finansowe na konkurentów, przystosowany dla ułatwienia porównania.
 • Dane o klientach (np. postrzeganie marki) lub wydatków konsumpcyjnych.
 • Wszelkie inne dane, niezbędne do skutecznego monitorowania działań konkurencji i trendów rynkowych.

W zakres naszych usług, oprócz opracowania wskaźników, obejmuje również sprawdzenie ich wiarygodności i odpowiednią konwersję do maksymalnej spójności i porównywalności.

Oferujemy korzyści synergii między naszymi Doradztwo, badania i publikacje jednostek organizacyjnych, w ramach których różne podejścia do analizy wykonanych skupiło się w jeden kompleksowy produkt. Wyjątkowość naszej oferty polega na naszą zdolność do pokrycia różne metody zbierania danych: zbieranie danych z publicznie dostępnych źródeł, wywiady z ekspertami lub specjalnego badania rynku.

Jak dostarczamy

Źródła danych:

 • Nasze własne prowadzonych badań rynku.
 • Naukowo opracowany dla zaspokojenia potrzeb konkretnego klienta – odbywa się na bieżąco. Świadczymy pomoc w zrozumieniu cykliczne potrzeb w danych, opracować odpowiednie metody i stworzyć skuteczny mechanizm dostarczania danych.
 • Źródeł pierwotnych (zarówno w Polsce, jak i w innych krajach): instytucji rządowych, organów statystycznych, organizacji międzynarodowych, giełd papierów wartościowych, instytutów badawczych i innych.

Postawione format danych:

 • Plik Excel z wizualizacją lepszego wsparcia analizy poszczególnych wskaźników. Po wcześniejszym uzgodnieniu możemy także przesyłać dane do innych formatów.
 • Jednolity format danych (.CSV lub .txt, a trzeba) ułatwia importu istotne informacje dla własnej systemów analitycznych klienta.