Consulting Services - SK MK

Analiza Rynku


Podczas gdy inne wycofać się z wyścigu, Chiny przyspieszyć tempo. Potencjał inwestycyjny w przemyśle samochodowym w Rosji i na Białorusi
Po prostu gdy inni zachodni producenci samochodów, takich jak Volkswagen, Ford i Hyundai informujemy o czasowym wstrzymaniu pracy w Rosji, w Chinach producentem Geely postanowiła zbudować jeszcze jeden zakład na Białorusi.
More - SK MK Market analysis
Market Analysis - SK MK Consulting
Free Article - SK MK Consulting €30 mld - możliwości budowy władzy w Polsce
Udział odnawialnych źródeł w polskim zachowaniu źwiatowej równowagi energetycznej dość niskim poziomie - około 8%, ale to dzieje się bardzo szybko, głównie ze względu na odpowiednich przepisów w polskim prawie, że rosnące wsparcie przedsiębiorstw, które chcą inwestować w sektor generacji na bazie odnawialnych źródeł. Polska ma dobrą...
More - SK MK Market analysis
Market Analysis - SK MK Consulting
Free Article - SK MK Consulting Dlaczego niektóre regiony Polski rozwijać się szybciej niż inne
Rachunków regionalnych za 2000-2010 lata, które zostały opublikowane przez główny urząd statystyczny w Polsce (Gus) w grudniu 2012 roku, świadczą o tym, że istnieją znaczne różnice w tempie wzrostu gospodarczego pomiędzy poszczególnymi regionami Polski. Na przykład: w Legnicy i Глогов subregionu...
More - SK MK Market analysis
Market Analysis - SK MK Consulting
Free Article - SK MK Consulting SK MK: realne bezrobocie w Polsce jest wyższa niż oficjalne statystyki
Według oświadczenia opublikowanego przez Eurostat na 8 stycznia 2013 roku, stopa bezrobocia w Polsce w listopadzie 2012 roku wzrosła (rozważając seasonalfactors) o 0,1 p. p., do 10,6%, tj. 0.6 S. C. wyższe niż rok wcześniej. Chociaż dane uzyskane w trakcie badania siły roboczej (LFS) jest znacznie bardziej optymistyczne, niż...
More - SK MK Market analysis
Market Analysis - SK MK Consulting
Strony: