Consulting Services - SK MK

Nasze doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać ofertę? Contact Us - SK MK Consulting

Analiza taryf na rynku sprzętu do obrazowania diagnostycznego i radioterapii

  • Przemysł

    Diagnostyki i radioterapii

  • Zasięg geograficzny

    Środkowej i Wschodniej Europy

  • Typ klienta

    Dostawca usług

Consulting Project - SK MK Consulting - pharma/healthcare

Potrzebę klienta

Po pomyślnym rozwoju w regionie w ogóle, nasz klient, niezbędnych do weryfikacji hipotezy o jej otoczenia biznesu na rynkach europy Środkowej i Zachodniej Europy, a tym samym przeglądu poziom cen w sektorze prywatnym i państwowym segmentach.

Nasze wyniki

Projekt przyniósł gruntowną wiedzę w bieżącej polityce cenowej w branży Medycyna/promieniolecznictwo i daje wyobrażenie na temat kosztów części i ich zmienność.

Wartość dla klienta

Klient był w stanie uporządkować swój wewnętrzny proces podejmowania decyzji i szybko rozwiązać następujące kroki taktyczne, które będą pasować do ogólnej regionalnej strategii biznesowych.

Back to List of Projects - SK MK Consulting