Business Intelligence - SK MK Consulting

Nasze doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać ofertę? Contact Us - SK MK Consulting

Rynek mebli do domu: analiza finansowa i analiza konkurencji

 • Przemysł

  Budowanie dystrybucji materiałów

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Dystrybucja/Handel

Consulting Project - SK MK Consulting - construction, retail/FMCG

Potrzebę klienta

Nasz klient, wiodący polski dystrybutor agd meble produktami, poprosiła nas wykonać analizę finansową działalności konkurencji na swoim rynku. Zadaniem klienta polegała na tym, aby sprawdzić ich konkurencyjność w kontekście innych graczy na rynku, i porównać wyniki z wynikami innych firm o różnych profilach.

Nasze wyniki

Klient otrzymał dogłębna analiza finansowa swoich konkurentów, które obejmowały:

 • Profile konkurenta
 • Analiza dynamiki podstawowych artykułów sprawozdawczości finansowej
 • Analiza struktury sprawozdawczości finansowej
 • Analiza kapitału obrotowego
 • Analiza zadłużenia
 • Analiza płynności
 • Powrót do analizy kapitału własnego

Analiza dotyczyła sprawozdań finansowych za ostatnie 6 lat.

Wartość dla klienta

Dzięki wynikom badania, klient otrzymuje ważne informacje na temat sytuacji finansowej swoich konkurentów i ich dynamika w ostatnich latach. Bo konkurenci zostały pogrupowane według profil i asortyment produktów, klient otrzymuje również informacje na temat jakie kierunki mają największy potencjał z punktu widzenia rozwoju i wprowadzenia na rynek.

Back to List of Projects - SK MK Consulting