Business Intelligence - SK MK Consulting

Nasze doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać ofertę? Contact Us - SK MK Consulting

Rynek usług ubezpieczeniowych w Polsce: analiza wybranych segmentów

 • Przemysł

  Rynek finansowy

 • Zasięg geograficzny

  Polska

 • Typ klienta

  Ubezpieczyciel

Consulting Project - SK MK Consulting - other industries

Potrzebę klienta

Nasz klient to wiodący gracz na globalnym rynku usług ubezpieczeniowych – planuje uruchomienie nowych produktów ubezpieczeniowych. W związku z dynamicznym charakterem rynku, zaostrzone zasady, i przenosi ich konkurentów, firmy potrzebny jest niezależny wsparcie w ocenie sukcesu w wybranych segmentach rynku.

Nasze wyniki

Drużyna KS " MK " przeprowadzili szczegółową analizę każdego segmentu rynku, wskazane przez klienta, w wyniku których w następujący sposób:

 • Analiza popytu na rynku – profilowanie klienta z punktu widzenia jego potrzeb i preferencji w zakresie usług finansowych i usług bankowych, ubezpieczeń
 • Analiza ofert – informacje o rozwiązaniach konkurencji, ocena udziału w rynku, a także analiza mocnych i słabych stron poszczególnych ubezpieczycieli
 • Analiza kanałów sprzedaży (w tym bankowe i ubezpieczeniowe, usługi)
 • Produktu benchmarking – zarówno w zakresie oferty dla każdego klienta, i oferuje dla mikro -, małych i średnich przedsiębiorstw
 • Analiza prawnej środowiska i otoczenia makroekonomicznego
 • Identyfikacja głównych trendów, które będą miały wpływ na rynek w najbliższych latach

Wartość dla klienta

Postawiliśmy analiza których szczegółowo opisane są kluczowe czynniki sukcesu na rynku ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń na życie. Nasze dane wykazały, że decyzje są bardziej prawdopodobne, aby odnieść sukces w najbliższej przyszłości.

Back to List of Projects - SK MK Consulting