Consulting Services - SK MK

Nasze doświadczenie

Potrzebujesz więcej informacji?
Chcesz otrzymać ofertę? Contact Us - SK MK Consulting

Ubocznych produktów spalania: analiza rynku w Czechach i na Słowacji

 • Przemysł

  Uboczne produkty spalania

 • Zasięg geograficzny

  Środkowej i Wschodniej Europy

 • Typ klienta

  Producent

Consulting Project - SK MK Consulting - construction, industrial production

Potrzebę klienta

Ważnym graczem w branży energetycznej wymaga kompleksowej analizy Zarządzania produktów spalania. Przed wejściem na nowe rynki klient chciał zbadać następujące pytania:

 • Prąd konsumpcji produktów ubocznych spalania wśród producentów betonu
 • Czynniki wpływające na korzystanie z produktów spalania w procesie produkcji
 • Zmiany w popycie na produkty spalania, w ciągu najbliższych kilku lat

Nasze wyniki

W celu zaspokojenia potrzeb biznesowych klienta, SK MK-Doradztwo i badania został przeprowadzony sondaż kto wśród producentów betonu w Czechach i na Słowacji, przy wsparciu Naukowo-badawczego analizy rejestracji. W trakcie tych rozmów będziemy poruszali kwestie wykorzystania ubocznych produktów spalania, a ceny na konkretne rodzaje tych produktów. Ponadto, zadaliśmy szereg pytań, mających na celu określenie czynników, które mogą motywować lub ograniczyć wykorzystanie ubocznych produktów spalania w procesie produkcji betonu. Szczegółowe badania analiza została również przeprowadzona do diagnostyki trendy rynkowe.
Takie podejście pozwoliło nam uzyskać pełny obraz aktualnego stanu branży i opracować Prognozy na lata 2017-2020.

Wartość dla klienta

Raport SK MK pomóc klientowi rozwiązać swoich problemów biznesowych, a także precyzyjnie zaplanować strategię wejścia na rynek.
W tym dokumencie podane są informacje o ilości i wartości produktów spalania, oznaczone w badanych krajach. Czynniki motywacji wykorzystania tych produktów w produkcji betonu pomaga klientowi lepiej zrozumieć potencjalnych klientów. Prognozy rynku na 2017-2020 pozwoli firmie ocenić popyt na swoje produkty.

Back to List of Projects - SK MK Consulting